Labels

Tuesday, September 09, 2003

MSC - Apa Kata Pakar

MSC - Apa Kata Pakar

Mesyuarat Panel Penasihat Antarabangsa (IAP) ke-7 telahpun berakhir. Beberapa akhbar melaporkan antara lain:-

1. Malaysia tidak boleh bersaing dengan China dalam jangkamasa panjang. Sektor perkilangan (ICT) kita adalah bagus, tetapi China adalah terlalu besar.
2. Malaysia tidak boleh bersaing dengan India dalam perkhidmatan (ICT) sebab India adalah terlalu besar.
3. Malaysia boleh melakukan kedua-duanya (perkakasan dan perisian), namun ada batasannya.
4. Malaysia tidak boleh bersaing dengan China dalam perkilangan. Dalam perisianpun, jangan lakukan pengaturcaraan dan koding (coding & programming). Kenalpasti keperluan, bangunkan aplikasi/rekabentuk dan outsource pengaturcaraan kepada negara lain seperti India. Dengan keupayaan sumber tenaga dan pasaran yang terhad, peluang Malaysia ialah dengan mengekspot aplikasi-aplikasi sedemikian.

MBA - sekadar melaporkan.

No comments: