Labels

Friday, August 12, 2005

DARURAT JEREBU

GARIS PANDUAN TINDAKAN DALAM MENGHADAPI DARURAT JEREBU

Apabila keadaan darurat jerebu diisytiharkan, Jawatankuasa Pengurusan Dan Bantuan Bencana Negeri hendaklah mengambil tindakan-tindakan seperti berikut:

(a) mengeluarkan perintah penutupan semua pejabat sama ada
Kerajaan ataupun swasta dan lain-lain tempat bekerja termasuk kilang,ladang, pembinaan dan kuari. Larangan penutupan ini adalah dikuatkuasakan kecuali bagi

(i)kedai-kedai yang menjual barang-barang makanan dan minuman, pasar, pasar raya;
(ii) klinik, farmasi dan kedai-kedai ubat; dan
(iii)perkhidmatan-perkhidmatan perlu

(b)menentukan pemberhentian kerja-kerja tanah dan pemindahan tanah;
(c)menasihatkan pengurangan penggunaan kenderaan persendirian;
(d)menentukan semua sekolah ditutup;
(e)menentukan penyebaran maklumat indeks pencemaran kepada pihak media cetak dan elektronik dibuat seberapa kerap;
(f)meminta pihak media menasihatkan orang ramai untuk sentiasa berada di dalam rumah serta tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh mereka;
(g)Kementerian Penerangan hendaklah memastikan maklumat-maklumat di atas disiarkan secara berterusan;
(h)menentukan penguatkuasaan pengharaman pembakaran secara terbuka terus dikuatkuasakan; dan
(i)menentukan arahan darurat jerebu ini tidak melibatkan perisytiharan perintah berkurung (kecuali keadaan-keadaan tertentu di bawah mana-mana peruntukan undang-undang mewajarkannya).

Bahagian Keselamatan Negara
Jabatan Perdana Menteri
Putrajaya
11 Ogos 2005

No comments: