Labels

Tuesday, December 23, 2003

BATIK: Pakaian Rasmi Masa Bekerja


PADA 3 Disember saya pernah blog mengenai kemungkinan Kerajaan akan mengeluarkan satu pekeliling baru mengenai pemakaian batik di pejabat, iaitu pada hari Sabtu. Pada hari ini, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mengeluarkan satu pekeliling bertajuk Galakan memakai batik oleh kakitangan awam. Pekeliling ini bukan hanya tertakluk pada hari Sabtu, malahan batik ialah sebagai salah satu pakaian rasmi dan tertakluk kepada ketua jabatan untuk menentukan apakah majlis yang sesuai untuk memakai batik, selain dari hari Sabtu

Sila rujuk di sini untuk membaca pekeliling tersebut (format PDF)

No comments: