Labels

Wednesday, August 12, 2009

BAGAIMANA MENGUKUR KECEKAPAN (how to measure efficiency)


Bolehkah kecekapan diukur?. Jika boleh bagaimana?.

Pekerja ini cekap. Pekerja ini tidak cekap. Pekerja itu lembab. Nah.... kecekapan boleh diukur bukan?.

Apakah ukuran kecekapan?. Apakah mesin atau formula yang digunakan untuk mengukur kecekapan?.

Kita ambil contoh penghasilan telor rebus di sebuah restoran sebagai contoh. Output restoran ialah bilangan telor rebus yang dihasilkan. Outcome kepada pelanggan restoran ialah kepuasan hati mereka makan telor rebus. Ya .... restoran tersebut tidak lagi boleh mengukur output (bilangan telor yang direbus), tetapi outcome (bilangan atau peratus pelanggan yang berpuas hati).

Kembali kepada pengukuran kecekapan tadi, kita ukur output dahulu, iaiatu berapa cepat telor dapat direbus (dengan sempurna masaknya mengikut spesifikasi). Telor yang dimasak dengan cepat adalah menandakan kecekapan pasukan tukan masak tersebut. Pasukan ini bukan sahaja terdiri daripada orang, bahkan air, periuk, dapur, api malahan telor itu sendiri.

Outcome pula (kepuasan pelanggan) boleh diukur dengan soal-selidik, contohnya.

Ah bukan susah sangat kan?. Ini nak bezakan output dengan outcome pun susah ...

No comments: