Labels

Friday, December 17, 2004

TELEFON BIMBITBERITA melaporkan bahawa pengguna telefon bimbit di Malaysia ialah 12.3 juta orang
4.1 juta orang adalah mereka yang berpendapatan rendah (kurang RM1000 sebulan).
Pengguna mengikut bangsa ialah Melayu (47.5%), Cina (32.4%), India (6.9%), Bumiputera Sabah/Sarawak (5.4%) dan lain-lain kaum (7.8%).

Kaum lelaki adalah 61.1% pemilik telefon bimbit berbanding wanita.
57.5% pengguna telefon bimbit tidak mempunyai telefon talian tetap.
Lebih 50% pengguna telefon bimbit adalah untuk membuat panggilan.

BIASANYA bagi anak-anak yang diberikan telefon pra-bayar, mereka hanya akan menggunakan telefon ini untuk menerima panggilan atau untuk SMS sahaja. Bagi membuat panggilan, biasanya telefon talian tetap di rumah akan digunakan. Ini bermakna dengan adanya telefon bimbit, bil telefon talian tetap tetap akan meningkat tinggi.

No comments: