Labels

Tuesday, July 08, 2008

POLITIK BERBAUBANYAK perkara yang tidak kita jangka memeng mempunyai bau.
Cuba perhatikan perkara-perkara berikut:-

1. Pemimpin dilarang memberi ucapan berbau politik di masjid.

a. Apakah bau politik?. wangi? busuk? kusam? tengit? hapak atau apa?.

b. Bau dapat dinikmati oleh panca indera yang bernama hidung. Kita boleh mencium sesuatu untuk menghidu baunya.

c. Perbuatan menghidu biasanya dilakukan oleh anjing. Anjing memang kuat deria hidunya.

d. Bau politik barangkali dapat dihidu oleh anjing. Ia dinamakan oleh anjing politik.

e. Anjing politik ini orang atau binatang?

No comments: