Labels

Wednesday, July 23, 2008

NOVELFON


RIN adalah nama pena bagi penulis novel ini yg menulisnya menggunakan telefon bimbit dan novelnya telah terjual sehingga 500,000 naskah (edisi cetakan) dan merupakan top 10 jualan novel di Jepun 2007

NOVELFON adalah satu istilah yang merujuk kepada Novel (atau fiksyen) yang ditulis dan/atau dibaca menggunakan telefon bimbit.

Apakah perbezaannya novelfon dengan novel-novel biasa?.
Di Malaysia terdapat beberapa kategori novel seperti:-
- Novel sastera. Ia adalah novel berat yang menitik beratkan soal-soal bahasa dan kesusasteraan. Biasanya novel jenis ini diterbitkan oleh DBP.

- Novel pop: Novel jenis ini biasanya menggunakan bahasa harian yang dituturkan oleh rakyat jelata. Novel jenis ini adalah lebih popular dan laku kerana ia lebih senang dibaca dan difahami. Terdapat pelbagai jenis tema dalam novel pop seperti cinta, fiksyen-sains, seram, suspen dan sebaginya. Penerbit novel ini adalah seperti Alaf 21.

- Novel BMT. Novel Bahasa Melayu Timggi (BMT) cukup menjaga soal-soal penggunaan bahasa baku dan syariah-compliance. Ia menggunakan kaedah penulisan Surah Yusoff. Penerbit novel jenis ini ialah PTS.

- Novelfon. Novel jenis ini belum diterbitkan di Malaysia. Apa yang ada cumalah novel BMT yang dipindahkan ke telefon bimbit. Ia tidak boleh dikategorikan sebagai novelfon sepenuhnya kerana ciri-ciri bahasa dan struktur ayat dalam novel tersebut tidak memenuhi novelfon.

Apakah ciri-ciri novelfon?.
- Ayat pendek-pendek (tetapi lengkap)
- Cerita tidak berbelit-belit (tetapi sempurna)
- Terdapat ciri-ciri multimedia. (Jika watak menjerit, bunyi jeritannya boleh diperolehi secara pilihan. Sekiranya heroinnya menyanyi, suaranya boleh didengari. Begitulah seterusnya).

MBA: Novelfon akan menemui peminatnya di Malaysia tidak lama lagi.

1 comment:

Anonymous said...

Common Admission Test (CAT), is the common entrance exam that you have to take to get admission to the Indian Institute of Management (IIM), at Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Lucknow, Indore, and Kozhikode. Many other institutes like, MICA, Nirma Institute of Management, S.P. Jain Institute, also draw out their candidates based on the performance in CAT. MBA Distance Education http://mba-distance-education.blogspot.com