Labels

Wednesday, July 02, 2008

PERLUKAH KITA BERFIKIR?

ORANG yang makan gaji dengan kerajaan biasanya dipanggil dengan sebutan government servant. Ia membawa maksud orang gaji atau orang yang berkhidmat untuk orang awam atau alat atau orang yang mengabdikan dirinya kepada seseorang/sesuatu. Sebagai orang gaji, mereka mestilah patuh kepada arahan dan suruhan tuannya (selagi ia tidak bertentangan dengan peraturan, undang-undang dan barangkali tabii).

Kuasa yang diberikan kepada government servant adalah dari atas ke bawah, mengikut hiraki yang ditentukan.

Sebagai contoh, sekiranya KSN memanggil mesyuarat KSU. Maka KSU tidak perlu berfikir samada ingin hadir ataupun tidak. Dia tidak boleh menghantar mesej kepada KSN mengatakan ia tidak boleh hadir kerana dia akan mempengerusikan mesyuarat dengan SUB. Lainlah jika dia ada mesyuarat dengan menteri. Maka dia akan buat pertimbangan ingin hadir mesyuarat yang mana satu. Mungkin minta pandangan daripada menteri. Mungkin minta keizinan KSN untuk hantar wakil ataupun hadir sedikit lewat. Dalam keadaan biasa, ia tidak perlu fikir, apatah lagi hanya untuk mencari alasan. Begitulah seterusnya hingga ke bawah.

Namun kini nampaknya pegawai-pegawai bawahan sudah terlalu kreatif pemikirannya. Mereka akan berfikir di luar k(otak) untuk tidak hadir mesyuarat yang dipengerusikan oleh pegawai atasan dengan alasan ada mesyuarat lain (yang dia sendiri tentukan).

No comments: