Labels

Friday, April 23, 2004

ISLAM HADHARI

KERAJAAN kita (Malaysia) pada hari ini adalah dikatakan sebagai kerajaan Islam Hadhari. Apakah maknanya Islam Hadhari itu? Adakah ia satu lagi cabang mazhab?. Siapakah tok gurunya?. Mengapa kita memerlukannya?. Adakah Islam yang sudah diamalkan sejak turun temurun itu tidak lengkap atau salah?.

"Hadhari" diterjemahkan sebagai kemajuan peradaban
"Islam Hadhari" ditakrifkan sebagai Islam yang mempunyai sifat-sifat kemajuan peradaban;
(dalam radio hari ini Islam Hadhari ditakrifkan sebagai Hidup Selesa Dengan Teknologi Semasa)
Lawan kepada Islam HAdhari ialah "Islam Raj'i" iaitu Islam yang mempunyai sifat-sifat kemunduran. Siapa pula yang berpegang kepada Islam Raj'i ini?.

Ini ialah petikan "Islam Hadhari Terengganu Bestari":-
Islam Hadhari menganjurkan supaya masyarakat berpegang teguh kepada prinsip keadilan sosial iaitu memberi perhatian kepada golongan miskin, menyediakan peluang pendidikan dan peluang untuk berdaya saing kepada semua yang kaya dan miskin, yang di bandar mahupun yang jauh di pedalaman, yang dari parti sendiri, yang bukan dari parti sendiri, mahupun yang tidak berparti; memberi bantuan mengikut keutamaan, bukan mendahulukan anak sendiri seperti zakat yang diberi kepada anak pemimpin; memperbetulkan setiap yang menyeleweng tanpa mengira darjat dan pangkat - jangan orang lain diambil tindakan tetapi bila terkena kelompok sendiri yang menyeleweng, ia dibiarkan; menjadi pelindung kepada yang lemah dan penolong kepada yang teraniaya; menjadi pemerintah dan penguasa yang amanah, tidak rakus, tidak menindas, tidak zalim, tidak mengutamakan kaum kerabat sendiri seperti isteri, adik-beradik, anak; menunjukkan kasih sayang kepada yang di bumi nescaya yang di langit akan mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita, tiada caci maki, gelaran-gelaran buruk, menghina, dendam kesumat, dan buruk sangka sehingga masyarakat berpecah belah. Islam Hadhari mempertahankan prinsip agama, prinsip akidah dan akhlak.

No comments: