Labels

Wednesday, January 21, 2004

MEL SENDIRI - MEL MAJIKAN

[Satu cadangan untuk pengururusan e-mel kerajaan yang ada logiknya walaupun mungkin tidak sesuai untuk dilaksanakan]

Semenjak adanya perkhidmatan Internet, saya telah mempunyai empat akaun e-mel rasmi yang diberikan. Sekarang tinggal hanya satu yang masih aktif sedangkan tiga lagi telahpun dihapuskan kerana telah berpindah tempat kerja dan sudah tentunya server. Pada kebiasaannya jabatan kerajaan memberikan alamat e-mel menggunakan namapegawai@namajabatan.gov.my . Jadi apabila seseorang bertukar maka e-mel tersebut akan dihapuskan dan e-mel baru diwujudkan untuk pegawai baru.

Oleh kerana akaun e-mel adalah merupakan kepunyaan mutlak majikan dan hanya perlu digunakan untuk tujuan rasmi sahaja, apa kata jika alamat e-mel semua jabatan kerajaan tidak menggunakan nama, sebaliknya jawatan@namajabatan.gov.my. Setiap pegawai sudah tentu mempunyai gelaran jawatannya dan ia menggunakan e-mel berdasarkan tugas rasmi beliau yang dibayar imbuhan oleh majikan. Dengan cara ini apabila beliau berpindah dan pegawai lain mengambil alih, beliau boleh sahaja terus menggunakan e-mel tersebut atas tugas rasmi beliau (selepas administrator reset password dan sebagainya). Ianya tugas rasmi, sudah tentu tidak ada apa yang perlu diselindungkan sepatutnya...

Bagi kegunaan peribadi, sepatutnya setiap pegawai perlulah menggunakan akaun peribadi yang tersendiri samada yang berbayar ataupun yang percuma. Mel-mel peribadi tidak sepatutnya dicampuraduk dengan mel rasmi.

Sekian, mohon mencadangkan.

No comments: