Labels

Tuesday, January 06, 2004

KERAJAAN ELEKTRONIK BERGERAK PERLAHAN

Tajuk di atas adalah merupakan tajuk artikel daripada pullout sebuah akhbar tempatan. Apakah yanh difahami dengan unggkapan Kerajaan Elektronik (EG)?. Lain orang mungkin berlainan takrifan dan tanggapannya. Takrifan umum mungkin suatu kaedah atau kemudahan di mana rakyat boleh berurusan dengan kerajaan melalui perantaraan PC dan Internet ataupun ICT. Bagi kakitangan kerajaan rasanya, EG lebih tertumpu kepada 6 aplikasi perdana. Ia itu GOE, PMS, HRMIS, ELX, EP dan eServices.

Kajian menunjukkan bahawa penggunaan EG oleh rakyat Malaysia adalah sekitar 15% pada tahun 2003, meningkat 2% dari tahun sebelumnya. Walau bagaimanapun penggunaan ini majoritinya hanya tertumpu kepada pencapaian maklumat sahaja. Sementara rata-rata usia 'rakyat' yang menggunakan EG ini adalah golongan muda belaka. Boleh dikatakan sebagai generasi SMS. Mengikut kata survey, halangan paling besar untuk berurusan dengan EG ialah faktor keselamatan Internet.

Di suatu pihak lagi pula, kemungkinan infrastruktur seperti PC, talian Internet dan aplikasi yang masih belum bersedia sepenuhnya. Walau bagaimanapun adalah dipercayai perubahan minda dan peralihan paradigma di kedua-dua belah pihak, iaitu rakyat dan pegawai kerajaan adalah merupakan faktor penting dan penentu kejayaan atau kegagalan EG.

...
* dlm LRT dan Komuter dari Jelatik ke Shah Alam

No comments: