Labels

Saturday, January 26, 2008

SISTEM TERBUKA : IBM ATAU SUN?

BANYAK syarikat gergasi ICT di dunia (kecuali Microsoft) yang telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap Sistem Sumber Terbuka (OSS).

IBM menyokong Sistem Pengoperasian Linux RedHat dalam pembikinan perkakasannya.
Oracle membolehkan perisiannya dijana pada Linux RedHat juga.
SUN dulunya telah membeli Open Office. Ia adalah alternatif terbaik kepada Microsoft Office. Ramai orang berpendapat bahawan perpindah daripada MS Office 2003 kepada MS Office 2007 adalah jauh lebih SUSAH (selain mahal) berbanding dengan berpindah daripada MS Office 2003 kepada OpenOffice. Saya sangat setuju dengan pendapat ini.

Kini SUN telah membeli MySQL pula. SUN membelanjakan RM2.8 bilion untuk membeli MySQL yang merupakan Sistem Pangkalan Data (DBMS) Sumber Terbuka yang diberikan secara percuma. Mengapa SUN berbelanja begitu banyak untuk membeli perisian yang "percuma"?. SUN sebagai sebuah syarikat pembuat perkakasan, percaya ia boleh menjual lebih banyak perkaksan dengan memberikan MySQL kepada pelanggannya. Ini bermakna membeli perisian, bukanlah untuk berlawan niaga dengan syarikat perisian lain (Oracle dan Microsoft, barangkali), tetapi untuk bersaing dengan syarikat perkakasan juga (IBM dan HP serta Dell barangkali).

Sayugia diingat bahawa MySQL yang percuma itu digunakan oleh sebahagian besar daripada pengguna (miskin mahupun kaya). Kita tunggulah nanti ...

1 comment:

sebol said...

sun