Labels

Tuesday, August 23, 2011

RASUAH II

TAKRIFAN rasuah adalah terlalu luas mengikut SPRM.

Walau bagaimanapun cuba kita tengok kepada ayat Quran. "dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu ( memberi rasuah ) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan ( atau mengambil ) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya." (Surah Al-Baqarah: ayat 188)

No comments: