Labels

Tuesday, November 09, 2010

PEGAWAI SAINS @ SAINTIS

PEGAWAI SAINS adalah salah satu daripada skim perkhidmatan dalam Kerajaan. Pegawai Sains ini pula dibahagikan kepada beberapa bidang seperti berikut:


1.Pegawai Sains Kimiahayat
2.Pegawai Sains Kajikuman
3.Pegawai Sains Fizik
4.Pegawai Sains Genetik
5.Pegawai Sains Embriologi
6.Pegawai Zat Makanan
7.Pegawai Sains Kaji Serangga

Di antara kompetensi khusus Pegawai Sains di makmal termasuklah:

i. Kebolehan menjalankan ujian makmal,
ii. Kebolehan mengesan kebarangkalian berlakunya kesilapan ujian makmal
iii. Kebolehan menentukan tindakan pembaikan kesilapan ujian yang berlaku
iv. Kebolehan membuat laporan kerja makmal
v. Kebolehan membuat skop kerja dan spesifikasi
vi. Kemahiran menguruskan masa
vii. Kebolehan membaca literasi
viii. Kebolehan menggunakan perisian asas ICT
ix. Kebolehan menolong dalam amali dan penyelidikan
x. Kebolehan membantu menyediakan bahan pengajaran makmal
xi. Kebolehan berkomunikasi secara berkesan

No comments: