Labels

Saturday, November 03, 2012

PENERBITAN BUKU : LAIN PENERBIT LAIN CARANYA

SAYA mendapat peluang menerbitkan buku dengan beberapa buah penerbit. Berikut adalah cara dan gaya mereka:

1. PTS

a. Royalti dibayar sebanyak 7% bagi jualan kurang 10,000 naskah. 10% bagi 10,000 naskah dan 11% bagi 11,000 dan ke atas.

b. Bayaran royalti dibuat setahun sekali.

c. Penulis dapat membeli buku sendiri dan buku-buku terbitan PTS dengan diskaun penulis, ia itu 35%. Kredit sebanyak RM2,000 diberikan bagi tempoh bayaran 60 hari.

d. Segala urusan berkaitan dengan penerbitan buku seperti editor dan lain-lain hanya melalui e-mel sahaja.

2. KARANGKRAF

a. Royalti ialah 10%

b. Pendahuluan dibayar sebanyak RM700 sebaik sahaja manuskrip diterima dan kontrak ditandatangani.

c. Bayaran royalti dibuat 4 kali setahun.

d. Diskaun penulis sebanyak 35% hanya untuk buku tulisan sendiri sahaja.

3. ITBM

a. Royalti 10-12 %

b. Kontrak perjanjian mempunyai tempoh tamat (3-5 tahun)

c. Royalti dibayar sepenuhnya sebaik sahaja buku siap dicetak.

d. Diskaun penulis bagi buku sendiri ialah sebanyak 50%


No comments: