Labels

Thursday, November 01, 2012

KANDUNGAN MANUSKRIP


1. Halaman Judul

2. Kata pengantar (jika ada)

3. Prakata

4. Pendahuluan (jika ada)

5. Senatrai kandungan

6. Seluruh bahan teks

7. Ilustrasi/ jadual/ foto *(jika ada)

8. Lampiran (jika ada)

9. Glosari

10. Bibliografi

11. Indeks (jika ada)


* Panduan manuskrip Buku Umum DBP.

No comments: