Labels

Thursday, July 15, 2010

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

[Nota ini sekadar untuk mengingatkan saya sahaja ...]
Tujuan utama CIO diwujudkan ialah untuk memberi nasihat bagaimana bagaimana pelaburan dalam ICT sesebuah organisasi boleh dimenafaatkan untuk mencapai kejayaan.

CIO mestilah menunjukkan pemikiran maju ke depan bagi mengintegrasikan ICT ke dalam proses bisnes organisasi dan kepentingan ICT untuk kejayaan pada masa hadapan.

CIO adalah posisi terbaik untuk memulakan perubahan dalam proses bisnes.

Peranan CIO ialah untuk menelusuri maklumat yang dihasilkan setiap hari di seluruh dunia dan menilai kesesuaiannya dengan organisasi.

CIO bukan sahaja membuat keputusan bisnes sahaja, tetapi juga membantu pengurus fungsi membuat keputusan mereka sendiri

CIO perlu berada 'di mana-mana' sahaja dalam dan di luar organisasi


[bersambung]

Peranan CIO di masa hadapan:

Sungguhpun Bahagian ICT telah ada dan bersedia untuk membuat jajaran kepada strategi bisnes, CIO mestilah juga berusaha lebih dari segi strategi, masa dan sumber bekerja bersama unit-unit bisnes. Kepelrluan mendapatkan staf UCT sepenuh masa di pejabat CIO adalah suatu keperluan.

CIO perlu menjajarkan strategi ICT dengan strategi bisnes secara kerap melalui dialog di antara ICT dan unit bisnes. Dengan ini Bahagian ICT akan dapat membuat pengubahsuaian, sentiasa releven dan di landasan yang betul. Pasukan ICT dan unit bisnes perlu bekerjasama untuk mempastikan kesimbangan sistem dibangunkan.

1 comment:

Anonymous said...

Kepada Semua CIO, Sila ambil perhatian kepada mesej yang ingin disampaikan oleh saudara MBA dan nantikan sambungannya.