Labels

Sunday, December 10, 2006

SAYA, BOS SAYA DAN BOS DIA

SAYA
Saya akan pastikan semua kerja saya sebagaimana yang terkadung dalam senarai tugas dan sasaran kerja tercapai. Saya perlu ada know how dan juga know who untuk menjamin tugas saya berjalan lancar. Komitmen dan kerjasama dari staf saya juga amat penting dalam menjayakan tugasan ini. Saya faham bahawa kegagalan staf bawahan saya adalah merupakan kegalalan saya dalam apa cara dan bentuk sekalipun.

BOS SAYA
Buat apa yang disuruh, apa yang tercatat dalam senarai dan sasaran adalah minima. Kita di sini bukan hanya untuk menjalankan tugas. Tetapi perlu ada nilai tambah, perlu ada strategi. Pemikiran dan tindakan strategis diperlukan. Hasilkan dan tengok at the BIG picture.

BOS DIA
Semua pegawai boleh buat kerja. Penilaian dibuat atas kesilapan yang dilakukan, bukan atas kerja yang dibuat. Yang lebih penting bukanlah core function yang boleh dilakukan oleh semua pegawai, tetapi extra things contohnya golf dan karaoke, tetapi tidak tertakluk kepada itu sahaja.

No comments: