Labels

Wednesday, December 21, 2011

CONTOH KPI

SAYA berpendapat Indeks Prestasi Utama (KPI) adalah pengukuran terhadap hasil akhir. Ia itu apa yang hendak dicapai. Ia bukan pengukuran terhadap proses yang dibuat.

Contoh KPI: Anak berjaya mencapai gred 5A dalam penilaian sekolah (UPSR).

Bagi mencapai KPI ini, pelbagai cara boleh dilakukan. Misalnya:-

1.Tuisyen 5 subjek, 5 kali seminggu
2.Dapatkan guru khas di rumah bagi matapelajaran yang lemah
3.Datang dan pulang dari sekolah tepat pada masanya
4.Tidak ponteng sekolah
5.Buat baik dengan guru-guru
6.Sertai kumpulan belajar
7.Hadir kelas motivasi
8. Berdoa

Bagi mencapai KPI 5A dalam UPSR, kaedah yang dilakukan tidak semestinya sama dari seorang ke seorang yang lain. Ia boleh sahaja berbeza. Ada yang memerlukan tuisyen, ada yang tidak perlu tuisyen. Begitulah seterusnya. Pencapaian 5A adalah yang diukur, bukan kehadiran ke sekolah ataupun ke tuisyen.

Itulah KPI pada pendapat saya.

No comments: