Labels

Wednesday, March 26, 2008

"INTEGRITI AMALAN KITA"

PDRM telah menukar logo dan moto baru daripada "Saya Anti rasuah" kepada "Integriti Amalan Kita".

Secara jujur, saya tidak faham apa itu "integriti" dan terpaksa merujuk kepada Kamus Dewan. Ia bermaksud kejujuran. Jadi "Integriti Amalan Kita" adalah bersamaan dengan "Kejujuran Amalan Kita". Jika menggunakan perkataan "jujur" ataupun "kejujuran", saya fikir ramai orang yang akan faham berbanding dengan perkataan "integriti". Jadi, mengapa kita lebih suka menggunakan kata-kata yang susah berbanding dengan yang lebih mudah dan difahami umum?. Inilah kita yang sebenarnya ...

Kita mempunyai Institut Integriti Nasional (IIN) dan Pelan Integriti Nasional (PIN) yang mempunyai visi Membentuk masyarakat Malaysia yang beretika dan berintegriti di mana warganya mempunyai nilai-nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang murni”.uk membangunkan sebuah bangsa Malaysia yang berintegriti, berdaya tahan dan menghayati nilai-nilai murni sejagat. Objektif IIN ialah membangunkan sebuah bangsa Malaysia yang berintegriti, berdaya tahan dan menghayati nilai-nilai murni sejagat. Dalam erti lain yang lebih mudah ialah supaya kita mempunyai rakyat yang jujur. Itu sahaja.

No comments: