Labels

Wednesday, May 12, 2010

KATAKU KEPADA MEREKA

INILAH kata-kataku kepada mereka. Selepas ini aku perlu pantau jika terdapat sebarang perubahan di sini.


i. Komitmen (Commitment )

ii. Tindakan susulan (Follow-up)

iii. Sentiasa menjangka isu masalah (Anticipating of problem issues)

iv. Saling mempercayai antara satu sama lain (Trust in each other)

v. Usaha yang lebih (Giving extra effort)

vi. Tindakan proaktif (Proactive action)

vii. Saling menyokong satu sama lain (Supporting one another)

viii.Organisasi (Organization)

ix. Kematangan (Maturity)

x. Semangat berpasukan (Teamwork)

xi. Kepimpinan yang positif (Positive leadership)

xii. Mentaliti “Saya boleh” (“I can”mentality)

4 comments:

Cat Cat said...

MBA-san,

Sepatutnya dan selalu (kalau di US)

xii. Mentaliti "Kita Boleh" ("Yes, We Can")

Anonymous said...

jujur pada perbuatan,
ikhlas di hati.

Maryam Chin said...

if there were other approaches, what would they be?

MBA said...

Cath: US sudah semestinya...

Doc: Coaching ?